Bewegen sporten en buitenspelen in de kinderopvang

Bewegen, sporten en (buiten)spelen in de kinderopvang

De kinderopvang is dé plek om kinderen te stimuleren en te enthousiasmeren om meer te sporten, te bewegen en (buiten) te spelen. Naast alle motorische vaardigheden die kinderen door buitenspelen ontwikkelen, brengt het ze ook op cognitief en sociaal vlak vooruit. Buitenspelen kan niet zonder het juiste materiaal!
Bewegen, sporten en (buiten)spelen in de kinderopvang


Sportdocent biedt;

  • een Sportibox Pleinspelen; verrijdbare materiaalkist met daarin alle materialen én bijbehorende activiteitenkaarten om jarenlang geweldige spelen voor op het plein te organiseren. De Sportibox is ontwikkeld door beweegprofessionals en is ook te gebruiken door kinderen zelf.
  • compleet verzorgde events (sportochtenden en –middagen) met elk een eigen verhaallijn, waarmee de sportieve activiteiten tot leven worden gewekt.
  • sportieve begeleiders die structureel en ad hoc inzetbaar zijn om sportactiviteiten te organiseren. Groot pluspunt: ze vallen binnen de ratio en bieden dus ook ondersteuning als pedagogisch medewerker.
  • een ervaren sportprofessional die als senior sport PM’er of (assistent) locatiemanager op interim-basis ingezet kan worden om te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het sport- en beweegbeleid binnen de organisatie. Daarnaast fungeert de (assistent) locatiemanager als aanspreekpunt, zowel intern als extern. 

Sportdocent is graag dé beweegpartner van kinderopvanglocaties om handjes en activiteiten te bieden. We leggen graag voor u de link tussen het bewegingsonderwijs en de kinderopvang door specifieke spellen en activiteiten uit de gymles terug te laten komen in het activiteitenaanbod op uw kinderopvangorganisatie zodat ook daar de beweeglijn wordt doorgetrokken. Organiseer en begeleid het buitenspelen en de sport- en spelactiviteiten goed zodat u uitdagendere opvang creëert waar kinderen graag blijven komen. Sportdocent ontlast het personeel van de opvanglocaties, geeft het BSO-aanbod én de (sport)beleving van kinderen een flinke boost!

Benieuwd naar de activiteiten die Sportdocent kan organiseren op uw kinderopvanglocatie? 
Kijk op sportdocent.nu/kinderopvang