Richtlijnen voor auteurs

KIDSTUF is een vakblad voor leveranciers voor de kinderopvang

KIDSTUF richt zich op de kinderdagopvang (0-4) en op de Buitenschoolse opvang BSO (4-12) en heeft als doel de (pedagogische) kwaliteit van de pedagogisch medewerkers te versterken en te onderhouden. KIDSTUF staat open voor (suggesties voor) artikelen en een bedrijfsprofiel voor opname in het blad.

Richtlijnen voor het indienen van kopij:

Melden en toezenden:

Artikelen en artikelideeën voor KIDSTUF s.v.p. toezenden aan philippine@mailswp.com. Vermeld hierbij het onderstaande.

  • Wat is het onderwerp of thema?
  • Wat is het doel van het artikel?
  • Voor welke doelgroep in de kinderopvang is het artikel bestemd?

Op basis van bovenstaande gegevens kan de redactie u uitnodigen het artikel toe te sturen. Is uw artikel al beschikbaar, stuur het dan direct mee als Word-document met zo min mogelijk opmaak. Gebruik liever geen (opmaak)stijlen van Word, maar vet en cursief om koppen te onderscheiden.

Vermeld uw auteursgegevens inclusief contactadres en telefoonnummer in uw mail.

Artikelniveau

KIDSTUF richt zich op pedagogisch medewerkers en hun direct leidinggevenden. Pedagogisch medewerkers zijn veelal opgeleid op MBO-3 of -4 niveau. Het aanbevolen taalniveau is B1 en dat betekent dat de gemiddelde zinslengte maximaal 15 woorden beslaat.

De inhoud van het artikel moet relevant, praktisch en concreet zijn voor professionals in de kinderopvang. Bij artikelen naar aanleiding van een onderzoek graag een leesbare vertaling naar de praktijk maken. De schrijfstijl voor KIDSTUF is kort, bondig, met zo min mogelijk vakjargon, en zoveel mogelijk praktische voorbeelden.

Artikelopbouw

Geef het artikel een pakkende titel (5 tot 10 woorden) en eventueel een ondertitel. Dan een intro (40 tot 50 woorden) dat kort weergeeft waar het artikel over gaat en wat de strekking is van het artikel. Daarna volgt de broodtekst (voorzien van enkele tussenkopjes verdeeld over de tekst) die wordt afgesloten met een (zo mogelijk) puntsgewijze samenvatting, conclusie of afsluiting.

Een kadertekst met praktische toepassingen of extra informatie voor de doelgroep kan een zinvolle aanvulling zijn. Graag ook enkele streamers (uit de tekst gelichte saillante uitspraken of belangrijke aandachttrekkers) meeleveren.

Artikellengte

Een artikel voor 2 pagina’s varieert tussen de 800 en 1000 woorden. De lengte van een artikel voor 3 pagina’s is maximaal 1500 woorden.

Opmaak van de tekst

KIDSTUF gebruikt enkele aanhalingstekens voor quotes.

Streamers mogen verzameld worden onderaan het artikel.

Artikel graag zonder verdere opmaak (bijv. kaders en kopstijlen) aanleveren. Kaders kunnen aangegeven worden m.b.v. [kader] voor het begin en [/kader] voor het einde van het kader. Tussenkoppen kunnen gewoon vet en/of cursief gemaakt worden om het niveau aan te geven. Voor tabellen kun je de tabelfunctie van Word gebruiken.

Boektitels mogen tussen de volgende codes staan:

Redactionele aanpassing

De redactie behoudt zich het recht voor de tekst te bewerken of in te korten en stilistische veranderingen aan te brengen. Dit gebeurt in overleg met de auteur.

Aanlevering van foto’s en illustraties

Suggesties voor illustraties (waaronder figuren, foto’s, schema’s) zijn welkom en kunnen bijgeleverd worden. Ga wel na of ze rechtenvrij zijn of regel toestemming van zowel maker als evt. geportretteerde.

KIDSTUF

Uitgeverij SWP
Postbus 12010
1100 AA AMSTERDAM-ZUIDOOST
020 3307200