KIDSTUF: Nieuwe nummer is klaarDe nieuwe editie van KIDSTUF is klaar en is in verzending!
Het kabinet heeft besloten dat per 25 september 2021 de anderhalve meter-regel wordt losgelaten. De gezamenlijke branchepartijen hebben met het ministerie van SZW het protocol kinderopvang aangepast conform de nieuwe versoepelingen.
Docenten moeten beter voorbereid worden op de groepen aan wie ze les gaan geven. Daarom moet er meer aandacht komen in de lerarenopleiding voor het lesgeven aan de kleutergroepen en aan specifieke groepen twaalf-plussers (speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo basis/kader en mbo 1 en 2). Dit zou, onder een aantal voorwaarden, kunnen leiden tot de introductie van een tweetal nieuwe bevoegdheden.
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen wil van start met gratis opvangDe kinderopvangorganisatie biedt zich actief aan als pilot regio om, zodra het nieuwe kabinet geformeerd is, van start te gaan met gratis kinderopvang. Zij pleit voor twee dagen per week gratis opvang voor álle kinderen tot en met 12 jaar.
Met enige verbazing heb ik gekeken naar de introductie van Fibby. Een door een vader bedacht 'reddingsvest' voor kinderen. De argumentatie bij de introductie doet fronzen aangezien hier gesproken wordt over een natuurlijke zwemhouding en waterveiligheid bij de kinderen van deze vader. Op zich niets mis mee.
Bijtkleuters en pestpeuters: omgaan met stress bij het jonge kindStress is volop aanwezig in onze maatschappij. Kinderen ervaren steeds jonger al een stressbelasting. Dit uit zich altijd in gedrag, denk bijvoorbeeld aan boze kinderen, bijtkleuters en pestpeuters. Uit onderzoeken blijkt hoe de jongste kinderen omgaan met stress bepalend is voor hoe zij in hun latere leven in staat zijn hun emoties en stressbelasting te hanteren. Het is dus zaak hier al vroeg op te interveniëren en stresshantering te stimuleren.
De Groene Agenda KinderopvangOm kinderopvangorganisaties te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid is in samenwerking tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang de Groene Agenda Kinderopvang ontwikkeld.
De handige droogrekoplossingKinderen zijn soms ware kunstenaars, zeker als ze op grote vellen papier heerlijk met waterverf aan de gang kunnen gaan. Maarrrr..waar moet je die natte vellen laten?
De STINT is terugDe BSO bus is de opvolger van de BSO Stint, een elektrisch voertuig ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang. Pedagogisch medewerkers kunnen met de BSO bus zelfstandig kinderen vervoeren van school naar de opvanglocatie.

Uitverkoop wegens verhuizing!

Wat ouders niet zien Lietje van Blaaderen, Wat ouders niet zien – de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in relaties


Zelfreflectie binnen de kinderopvang Edith van Poppelen, Zelfreflectie binnen de kinderopvang – KDV, BSO en GOB


Gratis af te halen (voor 1 november)
Grote bulkafname, Keizerstraat 2 Deventer
Stuur een mail naar info@vantrichtuitgeverij.nl
of bel 06 54262604.

Bas in de klas

Bas in de klas

Bas is al meer dan 25 jaar een geliefde lesmethode voor voorbereidend rekenen, taal en lessen gericht op alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. Het complete programma is nu digitaal!

www.basindeklas.nl

Webinar: Ruimte voor jongensIn de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang.
Blindebeest:  Welk dier heb ik hier?Tip om voor te lezen en samen te bekijken: Een nieuw kinderboek vanaf eind augustus: Blindebeest!
Congres Het Jonge Kind - 9 novemberVoor de 9e keer zal congresgebouw Jaarbeurs in Utrecht het toneel zijn voor het congres LEVE HET JONGE KIND. De editie 2020 was geschrapt vanwege het vervelende virus, maar de perspectieven voor deze editie zijn veelbelovend.
Niet te missen: De kleine prinsHet magische boek van Antoine de Saint-Exupéry, De kleine prins, is op de Bijbel na het meest vertaalde boek ter wereld. Terecht. Hij beschreef de spanning tussen de wereld van het kind en die van de volwassene. Hij kon zich verplaatsen in een vierjarige op een wijze die nog steeds weinigen gegeven is.
Vol Vertrouwen - Werken met dreumesen en peuters Geïnspireerd op de visie van Emmi PiklerIn Vol Vertrouwen maak je kennis met het inspirerende gedachtegoed van de Hongaarse kinderarts en pedagoog Emmi Pikler. De Piklervisie gaat uit van een respectvolle, persoonlijke benadering van ieder kind.
De basisschool mag met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso) inzetten in de klas.