Urenuitbreiding voorschoolse educatie goed verlopen

Urenuitbreiding voorschoolse educatie goed verlopen

De urenuitbreiding in de voorschoolse educatie (VE) is door nagenoeg alle gemeenten ingevoerd en door ve-aanbieders geïmplementeerd. Alle doelgroeppeuters van 2,5-4 jaar hebben nu een ve-aanbod van (minimaal) 960 uur. Daarnaast is per 1 januari de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie wettelijk genormeerd.
Urenuitbreiding voorschoolse educatie goed verlopen

De twee maatregelen zijn bedoeld om het bereik en de kwaliteit van de voorschoolse educatie te vergroten.

Sinds 1 augustus 2020 hebben gemeenten het urenaanbod voorschoolse educatie uitgebreid van minimaal tien naar gemiddeld zestien uur per week. Het betreft een uitbreiding van 600 naar 960 uur per kind. De regeling geldt alleen voor startende kinderen. Voor kinderen die vóór 1 augustus 2020 2,5 jaar oud waren en gebruikmaakten van voorschoolse educatie geldt de urenuitbreiding niet.

In de praktijk zal de urenuitbreiding van minimaal 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar worden aangeboden. Ouders zijn niet verplicht om 16 uur af te nemen. Het aanbod moet voldoen aan deze eisen:

  • op ten minste drie dagen of dagdelen per week moet er een ve-aanbod zijn

  • voorschoolse educatie kan worden aangeboden vanaf 2 jaar, maar de uren tussen 2 en 2,5 jaar tellen niet mee voor de norm van 960 uur

  • maximaal zes uur voorschoolse educatie per dag mag meetellen voor het behalen van de norm van 960 uur. Deze uren hoeven niet aaneengesloten aangeboden te worden.