Colofon

KIDSTUF verschijnt vier keer per jaar.

KIDSTUF besteedt aandacht aan producten en diensten voor kinderopvang en onderbouw basisscholen: meubilair, speelgoed, verbruiksartikelen, buitenruimte, educatieve materialen, boeken, cursussen en opleidingen, financiering, hrm.

KIDSTUF is een uitgave van: Uitgeverij SWP Uitgevers voor vak, educatie & wetenschap.

p-ISSN 1570-7687

Postadres
Postbus 12010 , 1100 AA Amsterdam-Zuidoost T: (020) 330 72 00 W: swpbook.com E: klantenservice@mailswp.com

Uitgever
Paul Roosenstein, E-mail: proosenstein@mailswp.com

Contentcreatie
Bettina Kersten/SWP

Vormgeving
Landgraphics, Amsterdam

Marketing
Wesly Verboom, wverboom@mailswp.com

Drukkerij en verzending
Drukkerij Holland bv

Adverteren
Voor advertenties, bijsluiters en online uitingen op kidstuf.nl of in de nieuwsbrief kunt u zich richten tot: Philippine Herkes, T: (020 ) 3 69 72 37 of mail: philippine@mailswp.com

Distributie

KIDSTUF

Alle rechten en prijswijzigingen voorbehouden
ISSN: 1570-7687
SWP is aangesloten bij het Nederlands Uitgeversverbond, Media voor vak en wetenschap.