Nieuw | Voorlezen gaat zó

Nieuw | Voorlezen gaat zó

Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? ln 'Voorlezen gaat zó' vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen!
Nieuw | Voorlezen gaat zó


Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van de allerkleinsten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Toch wordt nog niet in alle kindcentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? Hoe geef je het lezen een vaste
plaats in de drukke dagindeling van het kindcentrum? Wat doe je met peuters die nog geen Nederlands spreken?

In Voorlezen gaat zó vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen. De tips en de voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk.

De resultaten van onderzoek naar voorlezen in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastoudergezinnen en de buitenschoolse opvang zijn op een toegankelijke manier verwerkt in dit boek. De hoofdstukken van deze compleet herziene uitgave voeren je van de redenen waarom je zou moeten voorlezen naar de praktijk: hoe doe je dat dan? Op die route vind je meertaligheid en de rol van de ouders bij het voorlezen. Maar ook hoe je voorlezen een plek geeft in het beleid van het kindcentrum, hoe je daar budget voor vrijmaakt, en hoe je je deskundigheid op peil houdt. Vervolgens krijgt het voorlezen zelf uitgebreid aandacht en lees je hoe je ouders kunt inspireren. Een apart hoofdstuk is gewijd aan voorlezen in de bso. En ten slotte vind je in het laatste hoofdstuk alle termen en begrippen bij elkaar, met een korte uitleg en verwijzingen naar websites.

Voorlezen is leuk en zeer belangrijk voorde sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van de allerklein sten. Toch wordt nog niet in alle kindercentra dagelijks voorgelezen. Pedagogisch medewerkers vragen zich soms af hoe ze het voorlezen het best kunnen aanpakken. Welke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? ln Voorlezen gaat zo vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen.”
- Uit een recensie van Kinderopvang 

 

 

Bestel hier het boek!