Blog Noëlle Haitsma over snel oplossen knelpunten kinderopvang

Blog Noëlle Haitsma over snel oplossen knelpunten kinderopvang

In de miljoenennota, de evaluatie IKK en de Kamerbrief aanpak personeelstekort kinderopvang worden oude en nieuwe initiatieven, maatregelen, aanpassingen en ideeën aangevoerd. Een deel hiervan wordt pas vanaf 2024 of 2025 van kracht. Wetswijzigingen en implementatie kosten de benodigde tijd. Maar welke (deel)oplossingen zijn mogelijk op korte termijn, vanaf 2023?
Blog Noëlle Haitsma over snel oplossen knelpunten kinderopvang


Noëlle Haitsma van het Informatiecenrum Kinderopvang pleit voor snelle oplossingen en maakte daar een blog over. Zij wil onder andere:

  • Verhoging van het fiscale maximum uurtarief. Want met de huidige stijgende inflatie en dalende koopkracht is kinderopvang met name voor de laagste inkomens en kwetsbare groepen niet op te brengen. Een alleenstaande ouder werkend in de thuiszorg kan nu beter stoppen met werken.

  • Vereenvoudiging tabel KOT. In de huidige tabel zijn er 69 treden met verschillende percentages voor eerste en/of tweede of meer kinderen. In de VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang zijn dit er slechts 6.

  • KOT niet als voorschot, maar als toekenning op basis van T-2. Samen met het geplande loslaten van het aantal werkuren van de minst werkende ouder per 2023 scheelt dit aanzienlijk in de onzekerheid van ouders. Een vangnet voor diegenen die kunnen aantonen dat hun inkomen werkelijk gedaald is ten opzichte van T-2 kan daarbij uitkomst bieden.

  • Inzet van groepshulpen. Voor een groep met zeven 0-jarigen moeten nu drie pedagogisch medewerkers ingezet worden (was voor invoering van de LKK twee tot een maximum van acht 0-jarigen). Dit zou ook twee pedagogisch medewerkers en een groepshulp op mbo-2 niveau kunnen zijn.

Verder wil Haitsma afwijken van de drie-uursregeling, uitzonderingen op het vaste-gezichten criterium (VGC) toestaan, bso’s clusteren en meer ‘anders gekwalificeerden’ kunnen inzetten in de bso. Lees hier haar hele blog.