Vernieuwd model interne klachtenregeling kinderopvang

Vernieuwd model interne klachtenregeling kinderopvang

Voor de kinderopvang is een nieuwe, opgefriste versie van het model intern klachtenreglement gemaakt. Inhoudelijk is er weinig veranderd. Vooral het taalgebruik is aangepast, zodat voor ouders en kinderopvangorganisaties duidelijker is wat ze kunnen en/of moeten doen wanneer ouders ergens ontevreden over zijn. Verder sluit het nieuwe model beter aan bij de eisen uit de Wet kinderopvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen dit model gebruiken om een klachtenregeling binnen hun eigen organisatie te maken. Het hebben van een klachtenregeling is verplicht en de oudercommissie heeft adviesrecht op de regeling. De sectororganisaties BK, BMK en BOinK, hebben samen met Sociaal Werk Nederland, het Klachtenloket Kinderopvang en GGD GHOR het model vernieuwd.

Het is belangrijk dat kinderopvangorganisaties zelf een eigen werkwijze schrijven over hoe ze in hun organisatie het proces rondom indienen en afhandelen van klachten inrichten. Het is dus niet de bedoeling dat zij dit model alleen invullen met de eigen gegevens. Vastgelegd moet bijvoorbeeld ook worden bij wie en hoe klachten kunnen worden ingediend en hoe ze worden afgehandeld.