IKC Knotwilg: Onderwijs, opvang en activiteiten onder hetzelfde dak

IKC Knotwilg: Onderwijs, opvang en activiteiten onder hetzelfde dak

Een viertal ondernemers exploiteren al ruim 15 jaar de kleinschalige kinderopvanglocaties De Blokkenhut, Buddies, Sam & Kids en Het Ruytertje in Amsterdam. In samenwerking met openbare basisschool Knotwilg hebben deze kinderopvangondernemers IKC Knotwilg opgericht. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zit men onder één dak. Kinderopvang Knotwilg heeft, als nieuwste locatie van deze ondernemers, een eigen deel in het gebouw.
IKC Knotwilg: Onderwijs, opvang en activiteiten onder hetzelfde dak

 

Bassischool Knotwilg is één van de scholen van Stichting Zonova. Doordat er op andere locaties al wordt samengewerkt met deze stichting, voelde de samenwerking binnen IKC Knotwilg direct vertrouwd. Met de oprichting van IKC Knotwilg is een doorgaande lijn gerealiseerd, waarbij kinderen van 0 tot 13 jaar conform één en dezelfde pedagogische visie en didactische handelingen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

In de aanloop naar de realisatie van IKC Knotwilg is Kinderopvang Knotwilg in augustus 2020 gestart met het aanbieden van peuteropvang, VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) en buitenschoolse opvang. Hiervoor was ruimte in een naastgelegen pand bij de basisschool. Hierdoor kon de bezetting op de groepen vast worden opgebouwd.

De nieuwbouw van basisschool Knotwilg werd door de gemeente Amsterdam gerealiseerd inclusief het gedeelte voor kinderopvang. Het deel voor de kinderopvang werd casco opgeleverd. De ondernemers zorgden zelf voor de afbouw en inrichting. Het voordeel van deze constructie is dat de ondernemers de locatie kunnen huren en niet zelf hoefden te investeren in een eigen gebouwdeel in een IKC. Dit blijkt in de praktijk veelal incourant en moeilijk te financieren.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang verstrekte voor de financiering van onder andere de afbouw en inrichting een borgstelling, waarmee gunstige (rente-)condities en voorwaarden konden worden geregeld.

Alle locaties van deze ondernemers, zo ook Kinderopvang Knotwilg, bieden kwalitatieve opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging en achtergrond. De ondernemers vervullen meerdere rollen binnen de locaties, zoals de rol van leidinggevende, administratief medewerker, pedagogische coach en staan, indien nodig, als pedagogisch medewerker op de groepen. Hierdoor is de betrokkenheid richting ouders en personeel groot en het contact persoonlijk.

Bron: Waarborgfondskinderopvang

Informatie over IKC's ook via Kindcentrumcongres.nl