Onderzoeksresultaten 'Thuis in de opvang’ en ‘Terug naar de opvang' zijn bekend

Onderzoeksresultaten 'Thuis in de opvang’ en ‘Terug naar de opvang' zijn bekend

Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar stressniveaus en het welbevinden van jonge kinderen (in het bijzonder baby’s) en hun ouders op het kinderdagverblijf, met name rondom de start.
Onderzoeksresultaten 'Thuis in de opvang’ en ‘Terug naar de opvang' zijn bekend

In de verschillende onderzoeksprojecten, waarbij onder andere gedragsobservaties, fysiologische metingen en vragenlijstonderzoek zijn gedaan, kwam naar voren dat een aanzienlijk deel van de kinderen en ouders stress ervaart tijdens en na de (her)start op het kinderdagverblijf, onafhankelijk van de kwaliteit van de opvang. Ook bleek dat meerdere kind- (leeftijd en aantal uur in de kinderopvang) en ouderfactoren (sensitiviteit en verlatingsangst) hiermee samenhangen. Ook al is het ervaren van stress niet per definitie schadelijk, meer ondersteuning voor kinderen en hun ouders in de kinderopvang, met name rondom de start van zeer jonge kinderen, levert hoogstwaarschijnlijk een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en hun ouders.

 


Lees hier meer over het onderzoek en de resultaten.