Kinderopvang: meer vraag naar personeel, minder verzuim

Kinderopvang: meer vraag naar personeel, minder verzuim

Het aantal openstaande vacatures in de kinderopvang blijft toenemen. In het eerste kwartaal van 2023 zijn zowel het aantal ontstane als het aantal openstaande vacatures hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Vooral het aantal openstaande vacatures is sterk toegenomen. De vacaturegraad is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit geldt voor alle vier de regio’s in Nederland.

Kinderopvang heeft na de ggz de hoogste vacaturegraad binnen de AZW-branches. Opvallendis dat de vacaturegraad in Oost-Nederland nog steeds groter is dan in West-Nederland. Dat komt doordat er in Utrecht veel vacatures zijn en Utrecht voor de metingen in regio oost ligt. In aantallen zijn er in West-Nederland nog steeds meer vacatures dan in Oost-Nederland, maar er zijn ook meer werknemers. Daardoor is de vacaturegraad in west uiteindelijk lager dan in oost.

Afbeelding met tekst, kaart, diagram, schermopnameAutomatisch gegenereerde beschrijving

Het verzuimpercentage is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Bekijk de nieuwste verzuimcijfers. In het eerste kwartaal van 2023 was het verzuimpercentage 8,8 procent. Dit is duidelijk lager dan de 10 procent in hetzelfde kwartaal in 2022. Het verzuim is wel gestegen ten opzichte van de 8,3 procent in het vorige kwartaal. Het jaargemiddeld verzuim over 2022 was met 8,3 procent het hoogste van de laatste tien jaar.

Afbeelding met tekst, schermopname, diagram, Perceel

Automatisch gegenereerde beschrijving


Opnieuw leergang controlling kinderopvang

Naar aanleiding van het succes van de Leergang Controlling Kinderopvang in 2021 en 2022 gaan Infinite Financieel en Tony Weggemans van AYIT Consultancy dit najaar een derde editie organiseren. Een aantal docenten van Avans+ verzorgen het theoretische gedeelte, terwijl Tony Weggemans en Christiaan Raatgever voor het middagprogramma zorgen.

In het programma wordt veel plaats ingeruimd voor actuele ontwikkelingen in de branche. Ook is er ruimschoots mogelijkheid te leren van collega's uit de branche.  Doordat er maximaal twaalf deelnemers aan de leergang mee kunnen doen, kan ieders inbreng aan bod komen. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Theoretisch: management control, internal control, soft controls, IT & control & corporate governance 

  • Praktijkgericht: krachtenveld van de controller, balanced scorecard, kostprijsmodel & bedrijfscultuur kinderopvang

 

In totaal zijn er vijf bijeenkomsten (van telkens een dag). De eerste is op donderdag 23 november. Daarna is er in principe om de twee weken een bijeenkomst. Tijdens één van de bijeenkomsten wordt een bedrijfsbezoek gebracht bij een organisatie in een andere branche. De leergang sluit af met een persoonlijke opdracht van de deelnemers.

De leergang sluit af met een certificaat van Avans+. De leergang wordt centraal in Nederland gehouden. Als je mee wilt doen of meer informatie wilt hebben, ga dan naar de website van Infinite.