Internetconsultatie meertalige dagopvang

Internetconsultatie meertalige dagopvang

Kinderen op jonge leeftijd al vaardig maken in meerdere talen en door meertalige dagopvang de overgang naar meertalig basisonderwijs makkelijker maken. Met die uitgangspunten in het achterhoofd wil het kabinet beperkte meertalige dagopvang in de kinderopvang wettelijk mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, kunnen mensen tot eind januari 2023 reageren via een internetconsultatie. De nieuwe wettelijke regeling gaat wellicht op 1 januari 2024 in.
Internetconsultatie meertalige dagopvang
Direct meer lezen over meertaligheid in de kinderopvang? Scroll dan door naar de boekentips. 

De afgelopen jaren heeft een aantal organisaties geëxperimenteerd met meertalige dagopvang. Na dit experiment heeft het kabinet besloten om meertalige dagopvang echt wettelijk te regelen. Via het wetsvoorstel wordt het mogelijk om dagopvang – voor maximaal 50 procent van de dagelijkse opvangtijd – in het Duits, Engels of Frans aan te bieden.

De verwachting is dat meer kinderopvanglocaties meertalige dagopvang zullen gaan aanbieden, nu dit breder mogelijk wordt dan in het experiment het geval was. Het zal daarbij hoofdzakelijk gaan om Engels-Nederlandse opvang. Het is niet de verwachting dat op grote schaal kinderopvanglocaties zullen overgaan op een meertalig aanbod.

Nadere voorwaarden voor de meertalige dagopvang worden uitgewerkt in het besluit en de regeling. Het betreft onder andere de taaleisen aan personeel en eisen ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan. Uitgangspunt hierbij is dat de administratieve lasten voor de kindercentra zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Organisaties die aan het experiment hebben meegedaan krijgen een overbruggingsperiode (van maximaal twee jaar) om door te gaan met meertalige opvang totdat de wetswijziging in werking treedt. Het wetsvoorstel ten aanzien van meertalige dagopvang staat nu online. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening geven over de nieuwe regelgeving.

Boekentips: