Voorstel coronamaatregel: kerstvakantie langer, zomervakantie korter

Voorstel coronamaatregel: kerstvakantie langer, zomervakantie korter

Het kabinet wil de zomervakantie komend schooljaar één week inkorten en de kerstvakantie met een week verlengen. Op die manier wil het kabinet anticiperen op een eventueel nieuwe coronavariant. In juni moet de knoop worden doorgehakt.
Voorstel coronamaatregel: kerstvakantie langer, zomervakantie korter


Omdat het veranderen van de schoolvakanties van invloed is op gezinnen, bedrijven en de toerismesector wil het kabinet in gesprek met de partijen die de vakantiedata altijd samen bepalen.

Als gevolg van corona zijn scholen de afgelopen twee jaar geheel of gedeeltelijk meermaals gesloten geweest. Het coronavirus piekt steeds in de winter, weet het kabinet. ‘Dit roept de vraag op of de schoolvakanties voor de middellange termijn moeten worden bijgesteld zodat leerlingen zo min mogelijk lessen missen.’

De VO-raad is geen voorstander van het plan. ‘Het verschuiven van een vakantieweek heeft veel voeten in de aarde en zal dan ook tijdig gecommuniceerd moeten worden’, zegt de raad in een verklaring. De PO-Raad staat ‘niet negatief’ tegenover het idee. ‘We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de scholen opnieuw gesloten worden.’ De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft zijn leden hun mening gevraagd en wacht de uitkomst daarvan af.