Nieuwe handreiking gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

Nieuwe handreiking gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

De handreiking gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting. De handreiking gaat met name over het beter organiseren van gezamenlijke huisvesting en geeft tips voor financiering.
Nieuwe handreiking gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs


De handreiking is samengesteld door VNG, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-Raad, Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang/Kenniscentrum Ruimte-OK en de ministeries van OCW en SZW.