Kindertoeslag voor Oekraïense ontheemden

Kindertoeslag voor Oekraïense ontheemden

Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn veel Oekraïners ontheemd geraakt. Zij zoeken toevlucht in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat veelal om vrouwen met kinderen, omdat hun partners vanwege de dienstplicht in Oekraïne (moeten) blijven. Om deze moeders te kunnen helpen bij het combineren van werk en de zorgtaak voor hun kind of kinderen, maakt het kabinet kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden mogelijk. Daarvoor is een wijziging van de Wet kinderopvang nodig.
Kindertoeslag voor Oekraïense ontheemden


Het kabinet wil dat Oekraïense ontheemden, en alle ouders met een partner buiten de EU, aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Om dit mogelijk te maken, wijzigt het kabinet de Wet kinderopvang. Vooruitlopend hierop wordt Toeslagen gevraagd om al conform de voorgenomen wetswijzigingen te handelen. Dit betekent dat werkende Oekraïense ontheemden (of andere ouders met een partner buiten de EU) nu al kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen en dat Toeslagen, mits zij aan de voorwaarden voldoen, voorschotten verstrekt. Zij kunnen met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022 aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. Zo wordt de stap tot deelname aan de arbeidsmarkt kleiner. Met kinderopvangtoeslag wordt het gebruik van kinderopvang voor Oekraïense ontheemden (en ouders met een partner buiten de EU) betaalbaarder.

Denk mee
Wil je meedenken over de wetswijziging? Dan kun je tot en met woensdag 3 augustus 2022 reageren op de consultatie Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden.Bron