Financiële ontwikkeling in de kinderopvang in Nederland

Financiële ontwikkeling in de kinderopvang in Nederland

Wat zijn de effecten van de invoering van de Wet kinderopvang (2005), de groei van de sector in de jaren daarna (tot 2010), de economische crisis (2010-2014), het herstel van de sector in de jaren 2015 tot nu, en meest recent de gevolgen van Covid-19? Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang zocht het uit.
Financiële ontwikkeling in de kinderopvang in Nederland


Sinds de oprichting in 1996 verzamelen zij  jaarcijfers van kinderopvangorganisaties. Deze worden onder andere gebruikt bij de jaarlijkse sectorrapporten. ,,Speciaal voor deze nieuwsflits hebben we op basis van de huidige databestanden over een aantal jaren in de periode 2005 tot en met 2020 kengetallen berekend die de financiële ontwikkeling van de sector weerspiegelen”, meldt het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang.

Bekijk hier het onderzoek.