Personeelstekort: kinderopvang heeft baat bij lichtere kwaliteitseisen

Personeelstekort: kinderopvang heeft baat bij lichtere kwaliteitseisen

Kinderopvangorganisaties maken het meest gebruik van de verruiming van de kwaliteitseis bij de inzet van beroepskrachten in opleiding. Ook wijken zij veel af van het opvangen in één stam- of basisgroep en van het vaste gezichtencriterium.
Personeelstekort: kinderopvang heeft baat bij lichtere kwaliteitseisen

Daarnaast wordt veel afgeweken van de drie-uursregeling, het gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepsruimten en de kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie.

Na een gezamenlijke oproep van werkgeversorganisaties in de kinderopvang, BMK en BK, hebben 221 houders hun mening gegeven op de versoepeling van de 50-procentsregel voor bbl’ers en het rekening houden met verzachtende omstandigheden bij een aantal kwaliteitseisen.

Bijna 92 procent van de respondenten uit de kinderopvang heeft baat bij de coulanceregeling, die sinds 1 januari 2022 geldt vanwege de hoge werkdruk en het personeelstekort in de kinderopvang. Zo maken kinderopvangorganisaties gebruik van de wettelijke verruiming:

  • afwijken opvang in één stam- of basisgroep (92.1 procent)

  • afgeweken van het gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepsruimten (88.6 procent)

  • verruiming van de kwaliteitseis de inzet van beroepskrachten in opleiding (95.7 procent)

  • afgeweken van het vaste gezichtencriterium (95.8 procent)

  • afgeweken van de drie-uursregeling (86.7 procent)

  • afgeweken van de kwalificatie-eisen voor voorschoolse educatie (92.5 procent)