Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar Tweede Kamer

Staatssecretaris van Financi├źn Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft op 28 juni 2022 het wetsvoorstel Wet hersteloperatie aangeboden aan Tweede Kamer. In het wetsvoorstel worden onder meer de bestaande Catshuisregeling opgenomen, die zorgt dat gedupeerden een eerste uitkering krijgen van 30.000 euro en hulp bij de aanpak van hun schulden.
Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar Tweede Kamer

 Ook de regeling voor verdere financiële tegemoetkoming in gevallen waarin de werkelijke schade hoger is dan de eerste uitkering, wordt opgenomen in het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel zijn ook een aantal nieuwe regelingen opgenomen, zoals de kindregeling. Deze zorgt er voor dat ook kinderen van gedupeerde ouders een financiële vergoeding ontvangen. Ook bevat het wetsvoorstel een regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daarnaast wordt via het wetsvoorstel onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland geregeld en wordt de voor het herstelproces benodigde gegevensdeling vastgelegd.

Het streven is om al aan een deel van de gedupeerde kinderen voor het einde van dit jaar een bedrag uit te keren. Dit is afhankelijk van het goedkeuren van een wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen kinderen ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen. Naar verwachting kan de uitvoering van de regeling voor gedupeerden van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget dan vanaf april 2023 starten. Over beide regelingen krijgen gedupeerden bericht van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Dit gebeurt automatisch. Aanmelden hiervoor is niet nodig en mogelijk.