Nieuw | Het kindcentrum als speel-, leer- en werkgemeenschap

Nieuw | Het kindcentrum als speel-, leer- en werkgemeenschap

Een plek voor ieder kind waar zij kunnen spelen, leren en werken. Dat is een kindcentrum! Een voorziening waar professionals uit het onderwijs, de opvang, welzijn en zorg vanuit een gezamenlijke visie samen met ouders werken aan de brede ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. 
In dit boek bundelt Jeannette Doornenbal samen met Annelies Kassenberg haar inzichten van de afgelopen 15 jaar in kindcentra. Wat zijn de uitgangspunten, wat brengt het kinderen, ouders, professionals en de samenleving? En wat is er nodig om een kindcentrum vorm te geven?


Nieuw | Het kindcentrum als speel-, leer- en werkgemeenschap

Zij beginnen bij de start van kindcentra als een belofte; een gedeeld perspectief op opvoeden en onderwijs waarbij alle kinderen kansen krijgen en mee kunnen doen (inclusie). In het vervolg wordt op basis van de lessen die in onderzoek en in de praktijk zijn geleerd een praktijktheorie gepresenteerd die leidt tot een pedagogisch ontwerp voor kindcentra. In het slothoofdstuk maken de auteurs de balans op. Wat heeft 15 jaar werken aan kindcentra ons gebracht en welke vervolgstappen zijn nodig om vanuit kindcentra in de toekomst te blijven werken aan een plezierig en waardevol leven voor ieder kind?

Dit boek is bedoeld voor professionals in de kinderopvang, het onderwijs, (integrale) kindcentra en de zorg. Het boek biedt inspiratie en ondersteuning voor eenieder die een kindcentrum wil starten of doorontwikkelen. Daarnaast is het boek interessant voor beleidmakers en onderzoekers. 

Boek bestellen bij Uitgeverij SWP? Klik hier!

Bekijk hier het inkijkexemplaar