De Groene Agenda Kinderopvang

De Groene Agenda Kinderopvang

Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid is in samenwerking tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang de Groene Agenda Kinderopvang ontwikkeld.
De Groene Agenda Kinderopvang

 

 

De Groene Agenda helpt je praktisch op weg. Het is een dynamische agenda die je inzicht geeft in de diverse stappen die je kunt zetten. Er wordt op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden bij het maken van keuzes en de uitvoering daarvan. De Groene Agenda bevat kennisitems, tools, praktijkervaringen, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden vanuit acht agendapunten die zich elk richten op een ander onderdeel in het verduurzamingsproces.

o is er onder andere een startpakket met processtappen en een checklist om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing. Een handreiking rondom het verduurzamen in huursituaties en ook een cursus Aan de slag met Duurzaamheid. Je kunt alle agendapunten in volgorde aflopen of specifiek kiezen voor de agendapunten die passen bij de ambities van jouw organisatie.

Klik op deze pagina