FNV, WOMEN Inc en BM: 8 Kritieke succesfactoren bepalen succes van gratis kinderopvang

FNV, WOMEN Inc en BM: 8 Kritieke succesfactoren bepalen succes van gratis kinderopvang

Op 15 december verscheen het nieuwe regeerakkoord waarin VVD, D66, CDA en ChristenUnie de kinderopvang grotendeels gratis maken en de complexe foutgevoeligekinderopvangtoeslag afschaffen. De belangenorganisatie voor emancipatie van vrouwen, medewerkers in de kinderopvang en maatschappelijke kinderopvangorganisaties zijn enthousiast over deze fundamentele hervorming die ze als doorbraak zien.


WOMEN Inc., FNV en Branchevereniging  Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geven 8 kritieke succesfactoren voor de kinderopvang – voorwaarden voor een succesvolle hervorming mee waaraan de politiek de voorstellen kan toetsen  en waarmee de ministeries de uitvoering van de kinderopvang simpeler en succesvoller kunnen  maken. 

Acht kritieke succesfactoren 

Er is veel winst te behalen als kinderopvang in Nederland goed is geregeld en op dit moment worden  de kansen die kinderopvang te bieden heeft nog niet optimaal ingezet. Kitty Jong (Vicevoorzitter  FNV); “Het nieuwe stelsel voor kinderopvang moet eenvoudig, toegankelijk en gratis zijn. Het stelsel moet ook inzetten op een ‘brede dagvoorziening’ voor schoolgaande kinderen. Uiteraard moet er  geïnvesteerd worden in een zorgvuldige invoering zodat de kwaliteit behouden blijft en de sector  aantrekkelijker wordt om in te werken. Het gebruik van kinderopvang moet vrijwillig blijven voor ouders. Tot slot is een betere aansluiting op de verlofregelingen een must.” 

Voordelen van hervorming van kinderopvang 

Loes Ypma (Voorzitter BMK): “Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, en  daarmee van het toekomstige human capital van de Nederlandse samenleving. Samen spelen met  andere kinderen en sportieve en creatieve activiteiten zijn goed voor de taal- sociale - én  talentontwikkeling en heeft positieve effecten op het verkleinen van kansenongelijkheid.  Kinderopvang is daarnaast essentieel voor ouders om werk en zorg te kúnnen combineren. Het is  voorwaardelijk voor een hogere arbeidsparticipatie van ouders. De top van de vergrijzing in  Nederland bereiken we pas in 2040 en voor een kabinet dat de deeltijdfactor wil verhogen is gratis  kinderopvang een absolute voorwaarde.” 

Indirect zouden hiermee ook hogere belastingopbrengsten voor de overheid te verwachten zijn. Ook  op het gebied van verzuim zijn er voordelen: door een lager stressniveau van ouders zullen we minder ziekteverzuim terug zien en minder kosten voor werkgevers. Tenslotte zijn alle ouders gebaat  bij een zo simpel mogelijke uitvoering en een simpel risicoloos stelsel. En zijn alle kinderen van 0-13  jaar gebaat bij toegang tot de kinderopvang, onafhankelijk van het werk en inkomen van ouders.  

Kansen verzilveren 

Emma Lok (Directeur Strategie & Communicatie bij WOMEN Inc): “De voordelen van de hervorming  van de kinderopvang worden pas echt verzilverd als de 8 kritieke succesfactoren worden  meegenomen door het kabinet bij de verdere uitwerking van de plannen. Want investeren in  kinderopvang is dé oplossing voor de tekorten op de hele Nederlandse arbeidsmarkt. We weten uit  verschillende onderzoeken dat ouders meer willen werken als de kinderopvang beter wordt geregeld  en voor iedereen toegankelijk is. Kinderopvang voor alle kinderen is noodzakelijk om  kansengelijkheid voor alle kinderen te creëren en voor ouders om hun gewenste werk-zorgverdeling  te kunnen realiseren. Zo krijgen zowel vrouwen als mannen de kans om zoveel te werken en te  zorgen als ze willen. Met de plannen in het nieuwe regeerakkoord is een waardevolle eerste stap  gezet; nu is het zaak om gericht door te pakken om de kinderopvang in Nederland verder vooruit te  brengen!” 

Vandaag bieden WOMEN Inc., FNV en BMK de 8 kritieke succesfactoren aan aan het ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bekijk hier het manifest.