Geen compensatie bij gedwongen sluiting, kinderopvang boos

Geen compensatie bij gedwongen sluiting, kinderopvang boos

In Nederland heeft de maatschappelijke kinderopvang, verenigd in de BMK, bij het kabinet zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over het gebrek aan compensatie voor kinderopvangorganisaties die gedwongen moeten sluiten.
Geen compensatie bij gedwongen sluiting, kinderopvang boos

BMK heeft tijdens overleg met kinderopvangstaatssecretaris Wiersma (SZW) teleurgesteld gereageerd en aangegeven dat ‘niet is uit te leggen aan de achterban’ dat de kinderopvang zelf opdraait voor de kosten. 
Mocht de sluiting onverhoopt langer duren, dan wil de BMK alsnog een compensatieregeling, waarin de compensatie voor de huidige vier dagen sluiting met terugwerkende kracht zou wordt meegenomen.
 
Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang, BK, voorziet vervelende discussies als aan ouders die niet in aanmerking komen voor de noodopvang moet worden uitgelegd dat zij toch moeten betalen. Tegelijkertijd heeft de BK begrip voor de hoge uitvoeringskosten die met een compensatieregeling van slechts vijf dagen gepaard zouden gaan. 
 
‘Desalniettemin hebben we bij het ministerie zeer nadrukkelijk laten weten dit een uiterst onwenselijke situatie te vinden. Gezien het feit dat er géén compensatie is voor ouders en veel ouders wél moeten werken, doen wij onze oproep om ruimhartig om te gaan met de noodopvang. Dat kan vervelende discussies voorkomen.’