Lerarentekort inzet van bso medewerkers

Lerarentekort: Inzet van bso-medewerkers

De basisschool mag met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso) inzetten in de klas.

Zo halen basisscholen veel extra pedagogische expertise en ondersteuning het gebouw in. De bso-medewerkers kunnen meer uren maken. Ook versterkt en verbetert dit de samenwerking en de overdracht tussen kinderopvang en school.

Wanneer mag ik bso-medewerkers inzetten?

De inzet van bso-medewerkers moet te maken hebben met de uitvoering van een interventie uit de menukaart. Bso-medewerkers kunnen bijvoorbeeld:

  • meewerken als extra handen in de klas, waardoor leraren meer tijd en ruimte hebben voor interventies zoals directe instructie, feedback of samenwerkend leren.
  • met kleine groepen leerlingen interventies gericht op welbevinden, sportieve of culturele activiteiten uitvoeren.

De bso-medewerkers voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van leraren. Let erop dat ze zonder lesbevoegdheid niet zelfstandig les mogen geven.

Bron:  Nationaal programma onderwijs