Sectorrapport kinderopvang jaarcijfers 2020 nu online

Sectorrapport kinderopvang jaarcijfers 2020 nu online

Het sectorrapport kinderopvang met de jaarcijfers van 2020 staat online bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Het geeft een objectief en onafhankelijk beeld van de financiƫle ontwikkeling van de kinderopvangsector weer, voor het 17e jaar op rij nu.


Het sectorrapport geeft kinderopvangondernemers, politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Individuele kinderopvangorganisaties kunnen zichzelf op deze manier spiegelen met het gemiddeld sectorbeeld. 

De balans en resultatenrekening over 2020 worden weergegeven en voor nadere specificatie van de financiële positie is een aantal kengetallen berekend. Er wordt daarbij dieper ingegaan op de personeelslasten en de huisvestingslasten, twee onderdelen die een groot aandeel in de exploitatie van de kinderopvang hebben. Het sectorrapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 170 kinderopvangorganisaties.