Tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekorten

Tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekorten

De kinderopvang in Nederland kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom komt het kabinet met maatregelen die op korte termijn meer lucht moeten geven aan de kinderopvangsector. Zo wordt de inzetbaarheid van medewerkers in opleiding per 1 januari 2022 verruimd en wordt bij toezicht en handhaving rekening gehouden met situaties ten gevolge van personeelstekorten.
Tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekorten


Verder wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het beroep van pedagogisch professional aantrekkelijker maken. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Wiersma (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Wiersma reageert hiermee op de vele signalen vanuit de kinderopvangsector over werkdruk en personeelstekorten. Uit recent onderzoek van de sector blijkt dat 71 procent van de kinderopvangorganisaties een tekort aan personeel ervaart. En bijna 50 procent van de werknemers ervaart de werkdruk als (veel) te hoog.

Per 1 januari 2022 verruimt het kabinet voor zes maanden de inzetbaarheid van medewerkers in opleiding. Hierna mag de begeleiding van een groep bestaan uit een volleerde professional samen met een medewerker in opleiding. Zo komt er meer ruimte op de werkvloer. Ook zorgt dit ervoor dat meer medewerkers in opleiding aan de slag kunnen, wat de instroom van nieuwe professionals bevordert.

‘Verzachtende omstandigheden’ 
Daarnaast is met de VNG en GGD GHOR afgesproken dat zij bij toezicht en handhaving rekening houden met situaties door personeelstekorten. Bij ‘verzachtende omstandigheden’ worden de situaties opgenomen in het inspectierapport, maar hoeft er niet altijd handhaving plaats te vinden. Denk aan een werknemer die plots ziek is en niet kan worden vervangen. Deze aanpak voorkomt sluitingen van groepen voor ouders en boetes voor kinderopvanglocaties.

Tot slot werkt het ministerie van SZW – samen met de kinderopvangsector – aan het aantrekkelijker maken van werken in de kinderopvang. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van combinatiebanen (zoals werken voor een bso en als onderwijsassistent) om daarmee kleine deelcontracten tegen te gaan (een veel gehoorde klacht in de bso).

De bovenstaande maatregelen lossen de problemen in de kinderopvang niet direct op, maar zorgen (tijdelijk) wel voor meer ruimte. Daarom blijft ook het door werkgevers binden en boeien van (nieuwe) medewerkers essentieel om de personeelstekorten in de kinderopvang te verbeteren. Naast maatregelen op de korte termijn voert het ministerie van SZW intensieve gesprekken met brancheorganisaties over mogelijkheden om de werkdruk structureel te verminderen. Dat gebeurt onder andere met de evaluatie van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wordt naar verwachting medio 2022 met de Tweede Kamer gedeeld.