NIEUW | Peperkoekpoep

Lees je mee over de avonturen van Pim, Mo, Kaatje en Stijn?

Peperkoekpoep is het eerste boek uit een serie van drie. Het boek bevat korte verhalen, opgebouwd uit woorden met één specifieke klank. Deze verhalen bieden de mogelijkheid het klankbewustzijn te stimuleren. Dit is een belangrijke vaardigheid voor het leren praten op jonge leeftijd en het leren lezen en schrijven op latere leeftijd.

Nieuwe versie protocol Kinderopvang (20 januari 2022)Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Deze wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het protocol.
Een minister voor kinderopvang en twee nieuwe onderwijsministersTot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Karien van Gennip (CDA) benoemd. Kabinet Rutte IV kent geen staatssecretaris meer voor kinderopvang, de minister wordt zelf verantwoordelijk voor kinderopvang, de stelselherziening (gratis kinderopvang) en de hersteloperatie (toeslagenaffaire).
Urenuitbreiding voorschoolse educatie goed verlopenDe urenuitbreiding in de voorschoolse educatie (VE) is door nagenoeg alle gemeenten ingevoerd en door ve-aanbieders geïmplementeerd. Alle doelgroeppeuters van 2,5-4 jaar hebben nu een ve-aanbod van (minimaal) 960 uur. Daarnaast is per 1 januari de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie wettelijk genormeerd.
Voor de kinderopvang is een nieuwe, opgefriste versie van het model intern klachtenreglement gemaakt. Inhoudelijk is er weinig veranderd. Vooral het taalgebruik is aangepast, zodat voor ouders en kinderopvangorganisaties duidelijker is wat ze kunnen en/of moeten doen wanneer ouders ergens ontevreden over zijn. Verder sluit het nieuwe model beter aan bij de eisen uit de Wet kinderopvang.
Ine van Liempd meldt: "Na ruim 35 jaar en ingaande 31 december 2021, gaan we definitief stoppen met AKTA. We hebben ons werk altijd met heel veel plezier gedaan, maar aan alle goeie dingen komt een eind"
Op 15 december verscheen het nieuwe regeerakkoord waarin VVD, D66, CDA en ChristenUnie de kinderopvang grotendeels gratis maken en de complexe foutgevoeligekinderopvangtoeslag afschaffen. De belangenorganisatie voor emancipatie van vrouwen, medewerkers in de kinderopvang en maatschappelijke kinderopvangorganisaties zijn enthousiast over deze fundamentele hervorming die ze als doorbraak zien.
Geen compensatie bij gedwongen sluiting, kinderopvang boosIn Nederland heeft de maatschappelijke kinderopvang, verenigd in de BMK, bij het kabinet zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over het gebrek aan compensatie voor kinderopvangorganisaties die gedwongen moeten sluiten.
Tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekortenDe kinderopvang in Nederland kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom komt het kabinet met maatregelen die op korte termijn meer lucht moeten geven aan de kinderopvangsector. Zo wordt de inzetbaarheid van medewerkers in opleiding per 1 januari 2022 verruimd en wordt bij toezicht en handhaving rekening gehouden met situaties ten gevolge van personeelstekorten.
Kinderopvang kiest voor combinatiebanen, mbo- en zij-instroomTwee derde van de kinderopvangorganisaties probeert het personeelstekort op te lossen door nieuwe en bestaande medewerkers grotere contracten aan te bieden. De verwachting is dat de helft van de medewerkers bereid is om meer uren te werken.
Het water staat de medewerkers van de Zwolse kinderopvanggigant Doomijn aan de lippen. Door afwezigheid van medewerkers door de coronaregels en het personeelstekort is de werkdruk te hoog geworden. Doomijn heeft in een e-mail aan de ouders gevraagd hun kinderen niet naar de opvang te brengen tussen kerst en de jaarwisseling.
Het sectorrapport kinderopvang met de jaarcijfers van 2020 staat online bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Het geeft een objectief en onafhankelijk beeld van de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weer, voor het 17e jaar op rij nu.
TintelTuin: mondkapjesadvies voor 4 tot 12-jarigen tijdens bso-rit‘Chauffeurs gaan weer mondkapjes dragen en ook kinderen wordt gevraagd een mondkapje op te doen tijdens de rit tussen school en bso. Willen jullie je kind hiervoor een mondkapje meegeven?’ Zo luidt de informatie die vorige week is verstuurd naar 6000 ouders van kinderdagopvangorganisatie TintelTuin, veelal gevestigd in Amsterdam-Noord.
KindVak verplaatst naar 29 september – 1 oktober 2022Dé vakbeurs voor kinderopvang en onderwijs professionals gaat naar het najaar van 2022! Onze ambitie is en blijft een succesvolle beurs neer te zetten, voor jou als bezoeker, voor onze standhouders en alle workshopgevers. Gezien de huidige onzekerheid omtrent Corona hebben wij besloten niet af te wachten, maar zelf de knoop door te hakken en de beurs te verplaatsen van januari naar september.
Ook Raad van State trekt lessen uit kinderopvangtoeslagaffaireDe Raad van State heeft in de toeslagenaffaire veel te lang de harde lijn van de Belastingdienst gevolgd. De hoogste bestuursrechter biedt daarom zijn excuses aan de gedupeerde ouders aan. Dat concludeert de Raad van State na een ‘reflectie’ op zijn eigen aandeel in de toeslagenaffaire. Toeslagouders hadden een betere rechtsbescherming moeten krijgen.
NOT afgelast vanwege oplopende coronabesmettingscijfersDe NOT, die van 30 november t/m 4 december zou plaatsvinden in Jaarbeurs Utrecht, is afgelast. De beurs voldoet weliswaar aan alle voorwaarden van een doorstroomevenement, echter in afstemming met de onderwijssector, exposanten en onderwijsvakbonden is besloten het evenement niet door te laten gaan. Het stijgend aantal besmettingen raakt ook het onderwijs hard en veel scholen richten zich nu uitsluitend op strikt noodzakelijke werkzaamheden. De volgende editie van de NOT vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2023 Maar is tot nader order uitgesteld. Mocht jij je in de tussentijd willen ontwikkelen als pm’er? Lees dan verder.
KIDSTUF: Nieuwe nummer is klaarDe nieuwe editie van KIDSTUF is klaar en is in verzending!
Op 1 maart is de wijziging van de ‘Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches’ gepubliceerd. Kinderopvangvoorzieningen waar ouders onderling de opvang voor hun kinderen op zich nemen, vallen per 1 juli 2021 officieel onder de Wet Kinderopvang.
Quarantaine-advies voor kinderopvangpersoneel bij meer dan twee besmettingen op een groepOp vrijdag 24 december is het OMT in haar advies dieper ingegaan op het quarantainebeleid voor medewerkers in de kinderopvang of het primair onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.
Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang en corona beschikbaar: quarantaine-adviezen en immuniteit.
Flexibel toezicht kinderopvang per 1 januari 2022 mogelijkGemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Daardoor hoeven zij minder verplichte inspectiepunten te doorlopen en is er meer ruimte voor uitgebreider of diepgaander onderzoek. Dit helpt tegen de voorspelbaarheid van het toezicht en biedt meer ruimte tot (risicogericht) maatwerk.
Tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekorten in de kinderopvangZo wordt de inzetbaarheid van medewerkers in opleiding per 1 januari 2022 verruimd en wordt bij toezicht en handhaving rekening gehouden met situaties ten gevolge van personeelstekorten.
Bijtkleuters en pestpeuters: omgaan met stress bij het jonge kindStress is volop aanwezig in onze maatschappij. Kinderen ervaren steeds jonger al een stressbelasting. Dit uit zich altijd in gedrag, denk bijvoorbeeld aan boze kinderen, bijtkleuters en pestpeuters. Uit onderzoeken blijkt hoe de jongste kinderen omgaan met stress bepalend is voor hoe zij in hun latere leven in staat zijn hun emoties en stressbelasting te hanteren. Het is dus zaak hier al vroeg op te interveniëren en stresshantering te stimuleren.
De Groene Agenda KinderopvangOm kinderopvangorganisaties te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid is in samenwerking tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang de Groene Agenda Kinderopvang ontwikkeld.
De handige droogrekoplossingKinderen zijn soms ware kunstenaars, zeker als ze op grote vellen papier heerlijk met waterverf aan de gang kunnen gaan. Maarrrr..waar moet je die natte vellen laten?
De STINT is terugDe BSO bus is de opvolger van de BSO Stint, een elektrisch voertuig ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang. Pedagogisch medewerkers kunnen met de BSO bus zelfstandig kinderen vervoeren van school naar de opvanglocatie.

Bas in de klas

Bas in de klas

Bas is al meer dan 25 jaar een geliefde lesmethode voor voorbereidend rekenen, taal en lessen gericht op alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. Het complete programma is nu digitaal!

www.basindeklas.nl

Webinar: Ruimte voor jongensIn de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang.
NIEUW | Meertalig opvoeden

“Met mama praat ik Nederlands, met papa Italiaans en met mijn zus Frans”

Meertalig opgroeien is een mooi cadeau voor kinderen. Ze switchen moeiteloos van de ene naar de andere taal, het is goed voor hun cognitieve ontwikkeling en ze bouwen een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Maar meertalig opvoeden gaat niet vanzelf. In dit nieuwe boek antwoord op vele vragen over meertalig opvoeden. 
Blindebeest:  Welk dier heb ik hier?Tip om voor te lezen en samen te bekijken: Een nieuw kinderboek vanaf eind augustus: Blindebeest!
Niet te missen: De kleine prinsHet magische boek van Antoine de Saint-Exupéry, De kleine prins, is op de Bijbel na het meest vertaalde boek ter wereld. Terecht. Hij beschreef de spanning tussen de wereld van het kind en die van de volwassene. Hij kon zich verplaatsen in een vierjarige op een wijze die nog steeds weinigen gegeven is.
Vol Vertrouwen - Werken met dreumesen en peuters Geïnspireerd op de visie van Emmi PiklerIn Vol Vertrouwen maak je kennis met het inspirerende gedachtegoed van de Hongaarse kinderarts en pedagoog Emmi Pikler. De Piklervisie gaat uit van een respectvolle, persoonlijke benadering van ieder kind.
Met enige verbazing heb ik gekeken naar de introductie van Fibby. Een door een vader bedacht 'reddingsvest' voor kinderen. De argumentatie bij de introductie doet fronzen aangezien hier gesproken wordt over een natuurlijke zwemhouding en waterveiligheid bij de kinderen van deze vader. Op zich niets mis mee.